جغرافیا و مخاطرات محیطی

دانشگاه فردوسی مشهد مشاهده نقشه

مشخصات مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی

نام مجله: جغرافیا و مخاطرات محیطی
p-ISSN: 23221682
e-ISSN: 23833076
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: جغرافیا
رتبه ارزیابی: الف
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: https://geoeh.um.ac.ir/
ایندکس: DOAJ
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: EBSCO

شرایط چاپ مقاله در نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی

مجله علمی جغرافیا و مخاطرات محیطی با ISSN چاپی 23221682 و ISSN الکترونیکی 23833076 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله جغرافیا و مخاطرات محیطی به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن جغرافیا دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی برابر با https://geoeh.um.ac.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال جغرافیا و مخاطرات محیطی برابر با DOAJ و Google Scholar و ISC و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی

Geography and environmental Hazards is an Iranian Interdiciplinary research journal devoted to the publication of original scientific and technical papers in natural and technological hazards. The subjects include of full rang of Hazardous events from extreme Geological, Geomorphlogical, Hydrological, Atmospheric and Biological events such as earthquakes, subsidence, floods, debris flows, landslides, storms, desertification, air pollution and epidemics to technological Impacts and Human malifunction such as industrial explosions, fires, nuclear and toxic waste releases. With an approach to Geography this journal highlights issues of Geographically risk degree of regions, human exposure, vulnerability, awareness , respons to disasters and planning. The role of hazards in affecting development process particularly in under development countries and issues of efficiency, social justice and sustainability are also discussed in the journal.

امتیاز دهید
جستجو و انتخاب مجله مناسب

پذیرش مقاله در این نشریه

برای خلق بهترین نتیجه در کنار شما هستیم

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.