تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

دانشگاه خوارزمی مشاهده نقشه

مشخصات مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

نام مجله: تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
p-ISSN: 24237892
e-ISSN: 25885146
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: جغرافیا
رتبه ارزیابی: ب
صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://jsaeh.khu.ac.ir/
ایندکس: CIVILICA
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: noormags

شرایط چاپ مقاله در نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

مجله علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی با ISSN چاپی 24237892 و ISSN الکترونیکی 25885146 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن جغرافیا دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی برابر با http://jsaeh.khu.ac.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال تحلیل فضایی مخاطرات محیطی برابر با CIVILICA و ISC و magiran و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

تبیین مبانی تئوریکی و فلسفی مخاطرات محیطی و نظریه پردازی در این زمینه؛ تبیین روش شناسی پژوهش مخاطرات محیطی؛ شناسایی مخاطرات محیطی و تحلیل فضایی آنها؛ تبیین روند های موثر در وقوع مخاطرات محیطی؛ آینده پژوهی مخاطرات محیطی؛ ارزیابی و ارزشیابی فعالیت های توسعه و آمایش در زمینه مخاطرات محیطی؛ تبیین راههای ارزیابی و تعدیل مخاطرات محیطی و روش های سازگاری با آنها.

امتیاز دهید
جستجو و انتخاب مجله مناسب

پذیرش مقاله در این نشریه

برای خلق بهترین نتیجه در کنار شما هستیم

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.