تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

نام مجله:
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
p-ISSN:
20084838
e-ISSN:
۲۴۲۳۷۸۵X
کشاورزی و منابع طبیعی
اقتصاد کشاورزی
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
زبان مجله:
فارسی
نوع انتشار:
چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله:
علمی پژوهشی
سایت:
http://ijaedr.ut.ac.ir/
ایندکس:
ISC
ایندکس:
SID

حیطه فعالیت مجله:

این نشریه به عنوان یکی از نشریات پیشتاز در عرصۀ انتشار یافته‌های پژوهشی زمینه‌های مرتبط با اقتصاد کشاورزی، توسعۀ کشاورزی، مدیریت کشاورزی، توسعۀ روستایی ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی و حوزه‌های مشابه تلاش می‌کند تا آخرین یافته‌های تحقیقاتی را در اختیار پژوهشگران ، اساتید و دانشجویان قرار دهد. بر این اساس اهداف و چشم انداز زیر برای نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران مورد توجه است. 1- چاپ مقاله های علمی – پژوهشی در رابطه با پیشبرد مفاهیم اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی، توسعه روستایی ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی ، مدیریت توسعۀ پایدار، توسعه کشاورزی و کارآفرینی. 2- نشر مقاله های فلسفی و علمی در ارتباط با زمینه‌های مرتبط به توسعه پایدار. 3- ارتقاء دانش و آگاهی نسبت به مفاهیم نوین رشته‌های مرتبط در بین متخصصین، اساتید، کارشناسان و دانشجویان رشته‌های مرتبط. 4- ارتقاء دانش و آگاهی بین متخصصین و کارشناسان سایر رشته‌های علمی و غیر کشاورزی به منظور تشویق آنها برای انجام تحقیقات مشترک و تنظیم مقالات بین رشته‌ای. 5- نشر دستاوردهای محققین در راستای افزایش آگاهی‌های افراد علاقمند در جامعه نسبت به هستی شناسی، معرفت شناسی و پارادایمهای اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی، توسعه پایدار،توسعه کشاورزی، آموزش و ترویج کشاورزی. 6- افزایش کیفیت داوری مقاله‌های علمی و پژوهشی مرتبط به منظور افزایش عامل تاثیر گذاری (Impact factor) این گونه مقالات. 7- تدوین راهبرد چاپ مقالات علمی – پژوهشی به منظور هدفمندسازی آنها به صورت افزایش دانش و معرفت زمینه‌های ذیربط در راستای بهره گیری از یافته‌های علمی در راستای توسعۀ پایدار. 8- دوزبانه نمودن چاپ مقالات علمی و پژوهشی حوزه‌های مذکور و بین‌المللی نمودن آن. 9- ایجاد انگیزه در محققین مرتبط با زمینه‌های تخصصی مجلۀ اقتصاد و توسعه کشاورزی از طریق چاپ مقالات آنان در مجله. 10- برقراری رابطه مستمر علمی و پژوهشی و بین گروهی در بین اندیشمندان و محققین اقتصاد، مدیریت، توسعه، ترویج، آموزش و برنامه ریزان مرتبط با حوزه‌های تخصصی تحت پوشش مجله.

ارسال مقاله به این ژورنال

نام و نام خانوادگی*
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 25 MB, Max. files: 4.
  عضو از 8 ماه

  ارسال پیام

  خدمات تخصصی ژورنال یاب

  معرفی بهترین و مناسب ترین مجلات برای مقاله شما

  شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. این کار تاثیر بسیار زیادی در پذیرش مقاله شما دارد.

  استخراج، ترجمه، ویراستاری و سنجش عدم سرقت ادبی

  کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج، ترجمه تخصصی، ویراستاری علمی و ساختاری و قرایند های کنترلی از قبیل سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

  ارسال مقاله شما برای مجله با ضمانت خدمات انجام شده

  شما می توانید فرایند ارسال و یا اصطلاحاََ سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ژورنال یاب با بهره گیری از متخصصان توانا و با سابقه درخشان این کار را انجام می دهد.

  همکاری با ژورنال یاب

  از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

  میتونی با یک کلیک ساده مقالت را برای هر مجله ای سابمیت کنی

  مجله مناسب مقالت را در
  ژورنال یاب پیدا کن.

  مشاوره رایگان

  شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

  کلیه حقوق پلتفرم ژورنال یاب متعلق به موسسه ژرف اندیشان رستاک میباشد