مطالعات اجتماعی گردشگری

جهاد دانشگاهی مشاهده نقشه

مشخصات مجله

نام مجله: مطالعات اجتماعی گردشگری
p-ISSN: 23829664
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: علوم اجتماعی
صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://journalitor.ir/
ایندکس: ISC
ایندکس: SID
مجله علمی مطالعات اجتماعی گردشگری با ISSN چاپی 23829664 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله مطالعات اجتماعی گردشگری جهاد دانشگاهی می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله مطالعات اجتماعی گردشگری به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن علوم اجتماعی دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری برابر با http://journalitor.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال مطالعات اجتماعی گردشگری برابر با ISC و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله مطالعات اجتماعی گردشگری می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله:

گردشگری پدیده‌ای چند وجهی و موضوع مطالعه بین رشته‌ای علوم مختلف همچون اقتصاد، مدیریت، بازاریابی، مردم‏شناسی، انسان‏شناسی، روان‏شناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم سیاسی و جامعه‏ شناسی است. انسان محور بودن این صنعت، موجب نقش پررنگ عامل انسانی در کم و کیف توسعه و افول آن است؛ بنابراین سیاست‏گذاری، برنامه‏ ریزی و مدیریت گردشگری بدون توجه به وجوه انسانی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری با نقصان روبه ‏رو است. نظر به اهمیت و آثار اقتصادی گردشگری، توجه پژوهش‏ها به حوزۀ اقتصاد و مدیریت گردشگری معطوف شده است و مطالعات گردشگری از منظر اجتماعی به تناسب سایر زمینه ها رشد نداشته است. پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در نظر دارد با انتشار دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری بستری برای تضارب اندیشه ‏ها و آرای پژوهشگران درخصوص زمینه‏ ها، فرآیندها و پیامدهای اجتماعی فرهنگی مترتب بر گردشگری فراهم آورد و در تولید اشاعۀ دانش اجتماعی پدیدۀ رو به رشد گردشگری ایفای نقش نماید. بدین ترتیب این نشریه به انتشار مقالاتی می‏پردازد که پدیدۀ رو به رشد گردشگری، عوامل مؤثر یا پیامدهای آن را در وجه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار دهد.

امتیاز دهید

پذیرش مقاله در این نشریه

ارسال پیام

ارسال پیام

خدمات تخصصی ژورنال یاب

معرفی مناسب ترین مجله برای مقاله شما

شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. بهترین و مناسب ترین مجله را از ما بخواهید.

استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما را در مناسب ترین مجله تضمین میکنیم.

همکاری با ژورنال یاب

از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.